VÆRKER
UDSTILLINGER
OM
KONTAKT
Jesper Bek
Født 1957. Cand.mag. i historie, kunsthistorie og design. Lektor på Frederiksborg Gymnasium og HF. Forfatter til bøgerne ’Magtens Billeder’ (Gyldendal 2000), ’Gobelinernes Danmarkshistorie’ (Gyldendal 2012). Medforfatter til ’For Øjeblikket 1’ (L&R 2009) og ’For Øjeblikket 2’ (L&R 2013) – begge om samtidskunst.

'Billederne har alle naturen som motivisk omdrejningspunkt. Men det er ikke et klassisk landskabsmaleri, for maleriet konstruerer snarere end det afbilder træerne i skoven. Træstammerne består som en collage af billedfragmenter – og enkelte fragmenter gentages mange gange både retvendt og spejlvendt i opbygnin-gen af det enkelte maleri. I forarbejdet bliver fotografier af knudret bark renset for mellemtoner og derefter malet og tegnet over på lærred. Det giver en dobbelt oplevelse af en både mekanisk og personlig billedskabelse, hvor projektionen og lysbordets overførsel af billedelementer møder den håndmalede billeddannelse – alt sammen indfældet i en billedverden, der balancerer mellem det masseproducerede og det personlige værks karakteristiske træk.' – Fra katalog til udstilling, 2014.


Atelier #1
Atelier #2